[zaloguj się]

NIEPRZYZWOITY (1) ai

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
f Inieprzyzwoitą
pl
G nieprzyzwoitych

sg f I nieprzyzwoitą.[pl G nieprzyzwoitych.]

stp, Cn, Linde brak.

1. Naganny, nie zasługujący na uznanie [komu]: Tę náukę/ ktora vczy o ſkutkách biegow Niebieſkich [...] gánią. [...] zmyſláiąc ią być [...] obłędliwą/ y Krzeſcijáńſkiemu człowiekowi nieprzizwoitą LeovPrzep a2v.
2. [Nie należący się [komu]: [dzisiejszy heretykowie] rychléi śię do nich [= do świętych] niſz do pana vciekaią/ rychléi ięm dźieśięć páćierzy im nie przyzwoitych niſz panu ieden zmowią MurzNT 109v, 59.]

Synonimy, 1. nieforemny; 2. niewłasny.

Cf NIEPRZYWOITY, PRZYZWOITY

AK