[zaloguj się]

NIEROZMYSŁ (2) sb m

W pisowni łącznej (1), w rozłącznej (1).

Fleksja

N sg nierozmysł (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. rozmysł.

Niemyślenie, niezastanawianie się; incogitantia, inconsiderantia, irrecogitatio Calep (2): Irrecogitatio, incogitantia, sive inconsiderantia – Nie rozmisł. Calep 541a, 521a; [Nierozmysł/ vpor á okrućieńſtwo/ ná powinność cżłowieká mężnego nie zależy. [...] gdy miáſtá iákie borzemy/ álbo dobywſzy ich [...] bierzemy [...] áby nic z náſzey ſtrony niebyło nierozmyślnie/ vpornie á z okrućieńſtwem iákim. CiceroKosz 42 (Linde)].

Synonimy cf NIEROZMYŚLNOŚĆ.

Cf NIEROZMYŚLENIE, NIEROZMYŚLNOŚĆ, ROZMYSŁ

JB