[zaloguj się]

NIEROZMYŚLENIE (1) sb n

Fleksja

A sg nierozmyśleni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Brak zastanowienia się, pochopność:
Szereg: »nieostrożność i nierozmyślenie«: Radbym [...] Iednemu młodzieńcowi zacnego rodzáiu Przyiacielowi ſwemu y rowiennikowi, Ktory prze nieoſtrożność y nierozmyſlenie, Wſzyſtkę máiętność ſwoię nieborak vtyrał, Dobrze vczynił: chciałbym rátowáć chudzinę. Chybá z ſwego. CiekPotr 22.

Synonimy cf NIEROZMYŚLNOŚĆ.

Cf NIEROZMYSŁ, NIEROZMYŚLNOŚĆ, ROZMYŚLENIE

JB