[zaloguj się]

NIESKŁONNY (5) ai

Zawsze w pisowni łącznej.

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNnieskłonny
Inieskłonnym
pl
N m pers nieskłonni

sg m N nieskłonny (3).I nieskłonnym (1).pl N m pers nieskłonni (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w. s.v. skłonny.

1. Nie dający się nakłonić do czego, niepowolny, nie ulegający czemu; oporny; gravis, ignavus, inerticus BartBydg; cervicosus Mącz (3): BartBydg 74; Cervicosus, Twárdościáſty/ Ociętny. Twárdouſty/ Niepowolny, Nieskłonny. Mącz 50b.
Przen [czym] (1): A człowiekiem ták władnie/ iáko ſłońce wonnym Nawrotem: álbo Mágnes żelázem nieſkłonnym. KochFrag 26.
2. Niechętny komu (2): Inofficiosus, Nieludzki/ Nieskłonny/ Niepilni Mącz 115d.

nieskłonny do kogo (1): kędy wiárołomni Mieſzkáńcy żywią/ do gośći nieſkłonni GrochKal 11.

Synonimy: 1. niepociągły, niepowolny, ociętny; 2. nieludzki, niepilny.

Cf SKŁONNY

TG