[zaloguj się]

NIESPODZIALE (5) av

W pisowni rozłącznej (4), w łącznej (2).

Oba e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w niespodziany oraz zwykle w -e); a pochylone.

stp, Cn, Linde brak.

Nieoczekiwanie, wbrew oczekiwaniom; (de)repente, improvise, inopinanter, inopinate, ex insperato, subito Calep (5): Inopinate et inopinato, idem quod praeter spem – Nie ſpodziąlie. Calep 540a; Supervenio ‒ Nieſpodzialie nadchodzę. Calep 1033b, 514b, 540a, 544b.

Synonim: »z nagła«.

Cf NIESPODZIANIE, NIESPODZIEWALE, NIESPODZIEWANIE

AK