[zaloguj się]

NIESPODZIEWALE (1) av

Pierwsze i końcowe e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie-, spodziewać oraz zwykle w -e), drugie e prawdodobnie pochylone (tak w niespodziewały); a jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) – XVII(XVIII) w. s.v. spodziany.

Nieoczekiwanie: Vnuerſehens. Nieſpodziewálie. Naglie [!]. Improvise. Calag 538a; [y do Wołyniá [Tatarowie] wtárgnęli: gdźie iż nieſpodźiewále przyſzli/ wielkie ſzkody pocżynili BielKron 1597 571 (Linde); PismaPolit 616].

Synonimy cf NIESPODZIEWANIE.

Cf NIESPODZIALE, NIESPODZIANIE, NIESPODZIEWANIE

AK