[zaloguj się]

NIETRAFNOŚĆ (5) sb f

Zawsze w pisowni łącznej.

Fleksja

N sg nietrafność (5).

stp, Cn, Linde brak.

1. To co wie przystoi, nie należy, niewłaściwość, niestosowność, niedorzeczność, głupstwo; prostactwo; ineptia, insulsitas, rusticitas Mącz (4): Ineptia, Błażeńſtwo/ nietráfność. Mącz [169]c; Rusticitas, contraria est urbanitati, Grubſtwo/ Nieobyczáyność/ Głupość/ Próſtotá/ Nietrafność Mącz 362b, 364c.
Szereg: »nietrafność a głupstwo« (1): Devorare hominum ineptias et stultitias, [...] puſzczáć mimo ſie nietráfność á głupſtwo ludzkie Mącz 507d.
2. Niedogodność, uciążliwość (1): Importunitas, Niewczás/ Nietráfność/ Niepokóy. Mącz 266b.

Synonimy: 1. bezwdzięczność, głupość, grubstwo, nieobyczajność, niewłasność, prostota; 2. niepokoj, niewczas.

Cf TREFNOŚĆ

KK