[zaloguj się]

NIEUKOJNY (1) ai

Fleksja

N sg m nieukojny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. ukojny błędnie: nie ukojony.

Nieuspokojony, nieuśmierzony: Insedatus, Nieukoyny nieupokoyony. Mącz 381a.

Synonimy: nieupokojony, nieuśmierzony, nieutolony.

Cf NIEUKOJONY

KK