[zaloguj się]

NIEUKOJONY (1) part praet pass pf

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
f Inieukojoną
pl
N subst nieukojon(e)

[sg f I nieukojoną.]pl N subst nieukojon(e).

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. ukoić.

W funkcji przymiotnika: Taki, którego nie można ułagodzić, uśmierzyć: Lecż wáſze roſterki o Wierze nie vkoione ſą pełne złorzecżeńſtwá/ gniewu/ nieprzyiáźni y ſwarow WujJud 128v; [mdłoſć ludzka nyema wyętſſego boyu [...] yáko boyowánye duchá y ćyáłá: ktore dwye rzeczy vſtáwiczną á nyeukoyoną nyenawiſćyą potykáyą ſye. PańskModlWyłoż C5v].

Synonimy: gwałtowny, niespokojny, nieukrocony, nieukrotny, nieupokojony, nieuskromiony, nieuśmierzony.

Cf NIEUKOJNY, UKOJONY

MK