[zaloguj się]

NIEUPOKOJONY (2) part praet pass pf

Fleksja

N sg m nieupokoj(o)ny (2).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. upokoić.

Nieukojony, niepocieszony (2): Insedatus, Nieukoyny, nieupokoyony. Mącz 381a.
Szereg: »smutny, nieupokojony« (1): Ieſtem ſmutny na Każdy czas nie vpokoiony/ w ćięſkośćy mego ſumnienia żądam poćieſſenia SeklPieś 19.

Synonimy: nieukojny, nieuspokojony, nieutolony.

Cf UPOKOJONY

KK