[zaloguj się]

2. NIEUKROTNY (2) ai

Teksty nie oznaczają é oraz ó.

Fleksja
sg
nNnieukrotn(e)
pl
G nieukrotnych

sg n N nieukrotn(e) (1).pl G nieukrotnych (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. ukrotny.

Znaczenia
1. Dziki, okrutny (1): Wſzyſtkie nieprzyiaćiele przywiedźie do zguby Z ich ćiáłá krew goła pomáluie źiemię/ Iże twoię moc pozna nievkrotne plemię. KmitaSpit A4v.
2. Nieujeżdżony (1): Ony rozmyſliwſzy ſie poſláły mu dzieſięć zrzebiąt nie obiezdzonych godnych ku obiezdzeniu/ nád kthore tym rowne nie były nálezione/ y dzieſięć koni białych też nieukrotnich ále wybornych [equos albos indomitos et optimos; kony byelych nyevczonych czvdnych HistAl 1510 300] HistAl H3v.

Synonimy: 1. dziki, okrutny; 2. nieujeżdżony.

Cf 2. NIEUKROCONY

TG