[zaloguj się]

NIEUMIAŁOŚĆ (3) sb f

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz -ość); a jasne.

Fleksja
sg
N nieumiałość
G nieumiałości

sg N nieumiałość (2).G nieumiałości (1).

stp, Cn, Linde brak.

Nieuctwo; niewiedza, nieświadomość (3): Ignavia, nyevmyaloscz BartBydg 7lb; chwalimy bogaczſtwo, nieumiałoſci naſladuiemy, miedzy dobrimi á złimi żadnego rozeznania niemaſz BielŻyw 126; Ignavia vnwyſſenheyt, nieumiáłoſć [Niewiadomoſc Mymer1 35]. Mymer2 37.

Synonimy: nieświadomość, niewiadomość.

Cf NIEUMIEJĘTNOŚĆ, NIEUMIENIE

KK