[zaloguj się]

NIEUMIENIE (1) sg n

Fleksja

A sg nieumi(e)ni(e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Nieznajomość [czego]: By dobrze lecżyć was [Rusinów]/ y s tych ćiemnośći/ [...] wywodzić [Grecy] chćieli [...] tedy iuſz nie mogą [...] prze nie vmienie wáſzych ięzykow y Słowieńſkiego/ y Ruſkiego. SkarJedn 362.

Synonimy: niewiadomość, nieznajomość.

Cf NIEUMIAŁOŚĆ, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, NIEUMIEŃSTWO, NIEUMIĘCTWO, UMIENIE

KK