[zaloguj się]

NIEWIEŚCKI (2) ai

niewieścki (2), [niewieski].

Fleksja

D sg m skostn po niewieścku (2).

stp: niewiescki, niewieski, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odniewiasta” ‘osoba dorosła płci żeńskiej (2):
Wyrażenie przyimkowe: »po niewieścku« = w sposób charakterystyczny dla niewiasty; delikatnie, niemęsko; muliebriter Mącz, Cn (2): Alę gdy graią skakać y poniewieśczku tańczować/ niegodne ani prziſtoyne to ſą roskoſzy męſzcżyznie. KwiatKsiąż P3; Muliebriter, Niewieścim obyczáyem/ Po niewiescku. Mącz 235d; [Muliebriter, auff weibiſche art. P. po niewieſku / niewieśćim obyczáiem. Volck 389].

Synonimy: białogłowski, żeński.

Cf [NIEWIEJSKI], NIEWIEŚCI