[zaloguj się]

NIEWYCUDZONY (1) part praet pass pf

Fleksja

G pl niewycudz(o)nych.

stp, Cn, Linde brak.

Który nie został wyczyszczony, przen:

W połączeniu szeregowym: ábym od tych [...] ſproſnych/ obmierzłych/ nie wycudzonych/ głupich/ nikcżemnych/ iádowitych/ záráźliwych/ niezbożnych y duſzy ſzkodliwych gadek y mow ludźi záwiedźione odwiodł. CzechEp 77.

Synonimy: gruby, niewyczosany, niewygarbowany, sprosny.

Cf WYCUDZIĆ

MF