[zaloguj się]

NIEWYGARBOWANY (1) part praet pass pf

Fleksja

A sg m niewygarbowany.

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. wygarbować.

Nie wyprawiony, surowy; w przen:
Zwrot: »niewygarbowany język mieć« = mówić jak prostak: Sonare pingnae et peregrinum dicuntur rudes Poëtae, Grubo brzmieć/ nie wygárbowany yęzyk mieć Mącz 402a.

Synonimy, gruby, niewycudzony, niewyczosany, sprosny.

Cf [WYGARBOWAĆ]

MF