[zaloguj się]

NISZCZEJĄCY (1) part praes act

Fleksja

N sg f niszczejącå.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. niszczeć.

Ginący, zanikający; evanidus, occiduus, tabificus, ventosus Cn:

W porównaniu: Bo coż ieſt żywot wáſz? Párá ieſt okázuiąca ſię ná máły czás/ á potym niſzczeiąca [deinceps exterminabitur] WujNT Iac 4/14 [15].

Synonimy: ginący, niknący, przemijający, znikomy.

Cf NISZCZEĆ

TG