[zaloguj się]

NOMINOWAĆ (1) vb pf

Fleksja

3 pl m pers praet nominowali.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Powołać na stanowisko, mianować [nominomianuję, daję imię Mącz 249c; ‒ mianuję, miono daję Calep; mianujęnomino Cn]:

W połączeniu szeregowym: teraz zas znowu Króla Iego M Zigmunta nie spolnemi głosy znami, ale sami przeciw temu związku vniei pospiesznie obrali, nominowali y koronowali ActReg 40.

Synonimy: mianować, naznaczyć, obrać, wybrać.

Cf NOMINOWANIE

AKtt