[zaloguj się]

OBCHĘDOŻYĆ (1) vb pf

Fleksja

inf obchędożyć.

stp, Cn, Linde brak.

Oczyścić, uporządkować [co]: Arbores castrare, Drzewá obchędożyć/ á z wąſionek y z wilków obráć. Mącz 40c.

Synonimy: oczosać, oczyścić, omieść, otrzeć, wytrzeć, zmieść.

Formacje współrdzenne cf CHĘDOŻYĆ.

Cf OCHĘDOŻYĆ

MC