[zaloguj się]
OBIATAWANIE (?)  stp; Cn, Linde brak.

Cf OBIATA, OBIATOWAĆ, [OBIATOWANIE]