[zaloguj się]

[OBIATOWANIE sb n

Fleksja

A sg obiatow(a)ni(e).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Składanie Bogu w ofierze, ofiarowanie (o ofierze Chrystusa): Ad destitutionem peccati per hostiam suam apparuit. {(aby przeſz ſwe/ obiatovanye/ ſkazil grzech/ offiaroval ſze)} Glosy II nr 84/191.

Synonimy cf OBIATA.

Cf [OBIAT], OBIATA, OBIATAWANIE, OBIATOWAĆ]

FP