[zaloguj się]

OBŁUPIONY (10) part praet pass pf

obłupiony (6), obłupion (4).

Teksty nie oznaczają ó; pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w ob-).

Fleksja
sg
mNobłupiony, obłupion fNobłupiona
A Aobłupioną
pl
N m pers obłupieni

sg m N obłupiony (3), (praed) obłupion (3) March3, BielKron, RejPos.f N (praed) obłupiona (1) March1.A obłupioną (1).pl N m pers obłupieni (2).

Składnia dopełnienia sprawcy: obłupiony od kogo (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Odarty ze skóry (5): Kotká ktora dobrą ſkorę ma/ będźie obłupioná. March1 D3; Kiedy myſz obłupioną żywo puſci/ tedy drugie z domu wygania FalZioł IV 14d; March3 V.
Zwrot: »z skory obłupion« (1): [Szczepan Bośnieński] łagodnemi ſłowy Ceſarza Tureckiego Machometá zwiedzion/ y z zamku wyłudzon ná rozmowę/ poiman y z ſkory obłupion BielKron 275.
a. Obrzezany (1): Verpus, id est, Decorticatus, pellem non habens, Odárty/ obłupiony. Mącz 485b.
2. Obrabowany, ograbiony (5): Expilatus – Obłupiony, zplundrowany. Calep 393b.
W przen (4): Sluchayże pilno czo thu Pan nád tákim nędznikiem vcżynić racżył/ kthory thákże był podgryzyon á obłupyon od tych márnych robakow ſwoich/ thák iż ſłuch iego [...] iuż mu był zbutwiał á ſpruchniał y w niwecż ſie obroćił. RejPos 205.

obłupiony z czego (3): dziś tákiemi zoſtáli ná ſercu iáko ſię pokázuią ná wierzchu: to ieſt ćiemnymi/ zágáſzonemi/ y zmiłośći ku Bogu y bliżniemu obłupieni. SkarŻyw 114, 261; Profanatus – Pomazani, zſwiątoſczi obłupioni. Calep 854b.

[Przen: Pozbawiony:

obłupiony czego: tak przes grzech przyrodzony doczyſta ſkażęni ſą/ że iuſz nietylko nie ſą/ Kośćiołem a przybytkiem Bożem/ [...] ále nad to/ onych znamięnitych darow/ ktoremi Adam od Boga obdarzon był/ w Naturze ſwei (oczem wyſſei mowiono) tak doczyſta obłupieni/ a na to mieſce złą żądzą/ ku wſſemu złemu zarażeni y napełnieni UstKościel 9v.

W przeciwstawieniu: »obłupiony ... napełniony«: UstKościel 9v cf obłupiony czego.

Zwrot: »do czysta obłupiony«: UstKościel 9v cf obłupiony czego.]

Synonim: 1. odarty.

Cf NIEOBŁUPIONY, OBŁUPIĆ

MC