[zaloguj się]

OBRACHOWANIE (4) sb n

Oba o oraz oba a jasne; -e z tekstów nie oznaczających -é.

Fleksja
sg
N obrachowani(e)
G obrachowaniå
L obrachowaniu

sg N obrachowani(e) (1).G obrachowaniå (1).L obrachowaniu (2).

stp brak, Cn s.v. łacny do obrachowania, Linde brak.

I. Rzeczownik odobrachować”; ustalenie ilości lub wartości czegoś [czego] (3): Gdy co przedaż mieſzcżáninowi twemu/ ábo też kupiż od niego/ nie záſmączay áni ćiąſz bráthá twego/ ále według nálicżenia lat/ od Miłośćiwego látá/ kupiż od niego/ y wedłuk obráchowánia vżytkow przeda tobie [et iuxta supputationem frugum vendet tibi] Leop Lev 25/15; [zapłaciłem według społecznego obrachowania Fl. 5 InwBiskWłocł 1582/60].
a. O czasie (2): O ktorych tegodni obráchowániu [...] wiele ludźi vcżonych doſyć piſáło CzechRozm 170, 170.
II. Rzeczownik odobrachować się”; rozliczenie się; przen (1):
Wyrażenie: »dzienne z sumnieniem obrachowanie« (1): PIęć rzecży w ſobie záwiera Dźienne z ſwym ſumnieniem obráchowánie. Naprzód podźiękowánie zá bobrodźieyſtwá [!] Boże LatHar 69.

Synonimy: I. obliczenie, policzenie, porachowanie.

Cf OBRACHOWAĆ, OBRACHOWAĆ SIĘ

DJ