[zaloguj się]

OBRACHOWANY (1) part praet pass pf

Fleksja

N pl subst obrachowan(e).

stp s.v. obrachować, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Policzony:
Szereg: »policzony i obrachowany«: [na wiernego nie nie może przypaść bez bożego dopuszczenia] gdyż y włoſy ná głowie wiernych ſynow Bożych ſą policżone [capilli capitis omnes numerati sunt Vulg Matth 10/30, Luc 12/7]/ y ſtopy obráchowáne CzechRozm 226.

Synonimy: obliczony, policzony, zliczony.

Cſ OBRACHOWAĆ

DJ