[zaloguj się]

OBYCHODZIĆ SIĘ (5) vb impf

sie (4), się (1).

Oba o jasne.

Fleksja
inf obychodzić się
indicativus
praes
sg pl
3 obychodzi się obychodzą się

inf obychodzić się (1).praes 3 sg obychodzi się (2).3 pl obychodzą się (2).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Postępować, zachowywać się; ambulare PolAnt (5): ya tho vyem ysze stanyslaw plochoczky dobrzesya (y poczesznye) obychodzy wszyemy kszyąszaczyey nyekradnye any szyvye szlodzyeymy ZapWar 1505 nr 2009, 1505 nr 2010.

obychodzić się wedle czego (1): Dlá czego vczniowie twoj nieobychodzą śię wedle vſtawy ſtarſzych [Quare discipuli tui non ambulant iuxta traditionem seniorum]/ ale nieumytęmi rękoma/ chleba pożywaią? MurzNT Mar 7/5.

obychodzić się z kim (2): PaprPan O2v; A tákowé téż dźieći nie gwałtem/ obychodźić ſie máią z rodźicámi ſwémi/ ále obyczáiem ſłuſznym máią dochodźić częśći ſwéy. SarnStat 1160.

[Zwrot: »z uczynkami się obychodzić« [o wierze w moc usprawiedliwiającą uczynków]: A temu ktory ſie zvczynkami nieobychodzy/ ale więrzy wtego ktory vſprawiedliwia niepobożnego/ wiara iego za ſprawiedliwość będzie poczytana/ Na ktory obyczai teſz Dawid mowi/ że to tylko zbawienie człowieka ieſt/ ktoremu Bog ſprawiedliwość przywłaſſcza/ okromia vczynkow UstKościel 33.]

Synonim: postępować.

Formacje współrdzenne cf CHODZIĆ.

Cf OBCHODZIĆ SIĘ

MC