[zaloguj się]

OCH (10) int

o jasne.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

Wyraża różne stany uczuciowe: żal, ubolewanie, prośbę, radość, podziw, przestrach; heu Vulg; atat Mącz', eheu Calep; oh Cn (10): Ochtocies mi nowinkę piękną powiedziała Nie darmo mnię moia myſl tak była ſtruchlała RejJóz G8v, G5; Atat, conterriti, perturbationis. Och yuśći zlie. Mącz 18d; Eheu – Ach, och. Calep 353a; CiekPotr 85; GosłCast 26.

Powtórzenia (2): Och och tocz płocha rada/ znać z nie mądrey głowy RejJóz Ev, F2v.

Połączenie: »och biada(ż)« (2): niemieli wody w woyſku/ [...] Y rzekł Krol Iſráelſki: Och biádá/ biádá/ biádaż nam [Dixitque rex Israel: Heu, heu, heu!] Leop 4.Reg 3/10; CiekPotr 69.

Synonimy: ach, ej, o.

MC