[zaloguj się]

ROZJECHAĆ SIĘ (40) vb pf

rozjechać się (32), rozjachać się (8); rozjachać się LibMal (2), WujJud, HistRzym; rozjechać się : rozjachać się BielKron (15:2), SkarJedn (2:2).

sie (27), się (13).

o, e oraz oba a jasne.

Fleksja
inf rozjechać się
praet
sg pl
1 m m pers rozjechalismy się
2 m m pers -ście się rozjachali
3 m rozjachåł się m pers rozjechali się
n subst rozjechały się
imperativus
pl
2 rozjedźcie się

inf rozjechać się (3).fut 3 sg rozjedzie się (1).2 pl rozjedziecie się (1).3 pl rozjadą się (2).praet 3 sg m rozjachåł się (1).1 pl m pers rozjechalismy się (1).2 pl m pers -ście się rozjachali (1).3 pl m pers rozjechali się (28). subst rozjechały się (1).imp 2 pl rozjedźcie się (1).[part praet act rozjechåwszy się.]

stp s.v. rozjechać, Cn brak, Linde XVII (XVIII) – XVIII w.

Rozstać się, jadąc lub płynąc w różne strony; oddalić się, odjechać (o wielu); discedere HistAl(40): y vſtáwili między ſobą dzień walki/ po tym ſie roziecháli. HistAl B2; wzyal Hannuſz zlipſka przerzeczoni yego thowarziſch polowiczą pyenyedzi thego tho zida wewſchowye thamze ſzyą rozyachali LibMal 1553/177v; DiarDop 113; Ten [papież Pius II] też pobudził wſzytki krole y pány Krześćiáńſkie [...] przećiw Turkowi/ ále iego krotki wiek tę rzecż rozwiodł/ [...] w Ankonie morem vmárł/ drudzy ſie dla moru roziecháli. BielKron 189; ále niżli ſie Syem [tj. posłowie sejmowi] roziáchał/ ná oſtatku Sierpniá Ludwig poráżon y zábit v morzá. BielKron 204v; Krol Polſki [miał] Dobrzyńſką źiemię wykupić [...] zbiegow żadnych nieprzyimowáć/ więźnie ſobie wſzytki wroćić. Roziecháli ſie w tym Polſki Krol y Witułt BielKron 383, 206v, 207, 224v, 315, 370, 416; y przez cáłé puł roká/ tám około Exekucyéy rádząc/ niczego nieſpráwiwſzy/ roziecháliſmy ſye dármo OrzQuin E3v; HistRzym 77v; a wy Rozjedźcie sie w pokoju krom wszelkiej zabawy. KochMon 22; SkarJedn *A, 275, 337; StryjKron 547; KochPieś 8; A dla tego mieli beli wſziſci batzac ten nierzad roziechac ſie PaprUp H3v; ActReg 27 [2 r.], 124; [[Grecy Eneasza i Antenora wolno puścili] ktorzy roziechawſzy ſie ná morzu/ Eneas záiechał do włoch záłożył miáſto Lacium [...]/ Antenor też záłożył Padwę miáſto we Włoſzech BielKron 1551 12v].

[rozjachać się od kogo: y przeſtáli bitwy [Żydzi z Rzymianami] gdy nádchodźił wieczor wtorego dniá/ y roziácháli ſie żydowie od Rzymian/ á wroćili ſie do miáſtá FlawHist 27v.]

rozjechać się na co [= w jakim celu] (1): Potym záſię ná wdzięcżne ſie przeiażdzki roziádą/ drudzy do zawodow [...]. Owa tám żadny cżás bez wżdy iákiey krotofile być nie może. RejZwierc 26v.

rozjechać się z kim(1): GDy ſię Grekowie z Oſmego Zboru/ w wielkiey zgodzie/ iednośći y miłośći/ z Láćinniki roziácháli: Márek Epheſki/ [...] Cżernce proſté á vporne wzburzył SkarJedn 320; [BielKron 1551 19].

rozjechać się skąd (7): LibMal 1543/68; A ták wam obiecuię/ że z thego zyázdu náſwárzywſzy ſye rozyedźiećie ſye/ y poiedźiećie káżdy do domu z błędem ſwym. OrzList i3; poſłowie od oſwiadcżonych Ewángelikow ziecháli ſie do wormácyey/ gdzie tám ſpráwieni przez liſt Lántgráfow/ [...] roziecháli ſie z Wormácyey á do Rátzybony ſie bráli BielKron 225, 236; A ktoż tego niewie/ iákośćie ſie z Sędomierzá roziácháli? WujJud 12v; StryjKron 467, 617.

rozjechać się dokąd (4): roziecháli ſie prętko dla moru/ Włoſcy doktorewie do Bononiey BielKron 229, 191, 415; ſámi ſię też do zamkow ſwoich ſpokoynie roziecháli/ Skirgaiło do Trok/ Witołt do Grodná/ á Swidrigaiło w Połocku zoſtał. StryjKron 477.

rozjechać się którędy (1): Potym ſie w teyże przyiáźni roziecháli/ Ceſarz wodą do Hiſzpániey á krol do Fráncyey. BielKron 191.

W przeciwstawieniu: »rozjechać się ... zjechać się« (1): [Ewangelikowie radzili, co mają czynić] álbo ruſzyć ſie do domow/ álbo przymierze do cżaſu wźiąć/ álbo bitwę zwieść/ [...] roziecháli ſie precż nic nieucżyniwſzy/ á ná 12. dzień Styczniá mieſiącá/ ziecháć ſie z nowu do Fránkfortu rzekli BielKron 228.

Zwrot: »rozjechać się precz« (3): Vtwierdźiwſzy miedzy ſobą wiecżny pokoy/ roziecháli ſie precż. BielKron 386, 228, 370.

Formacje współrdzenne cf JECHAĆ.

Cf ROZJECHANIE

MN