[zaloguj się]

ODZIERŻENIE (3) sb n

o oraz pierwsze i drugie e jasne, końcowe e pochylone.

Fleksja
sg
N odzierżenié
D odzierżeniu

sg N odzierżenié (2).D odzierżeniu (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

1. Otrzymanie od kogoś, uzyskanie (1): ktoby ieſcze ták vporny bydź chćiał/ á przypowiedał ſie ná tákowé pozwy/ y ná nich ieſliby co záocznie odźierżal. Tákowé odźierżenié nie ma miéć żadnéy ważnośći SarnStat 872.
2. Niestracenie [kogo, czego] (2): ábyſmy przez dwie rzeczy nieodmienne [...] namocnieyſzą poćiechę mieli/ ktorzyſmy ſię ku odźierżeniu wyſtáwioney nádźieie [ad tenendam ... spem] vćiekli WujNT Hebr 6/18.
Przen: Radość z posiadania (1):
Szereg: »trzymanie albo odzierżenie« (1): Z nadzieie pochodzi wiecżné boga trzymanijé albo odzierżenijé OpecŻyw 187.

Synonim: 2. trzymanie.

Cf ODZIERŻEĆ

MM