[zaloguj się]

OKRZESOWAĆ (2) vb impf

Tekst nie oznacza ó, é oznacza niekonsekwentnie; o prawdopodobnie jasne (tak w o-).

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 okrzesuję
3 okrzesuje

praes 1 sg okrzesuję (1).3 sg okrzesuje (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. okrzesać.

1. Przycinać gałęzie; abnodare, amputare, attondere, castrare, circumcidere, decacuminare, dedolare, delumbare, deputare, detondere, detruncare, enodare, opputare, pampinare, perputare, stringere, surculare, tondere Cn [co] (1):
Zwrot: »okrzesować gałęzi« (1): Frondator – Ten ktori okterzeſsuie [!] gałezy, albo liscię ſtrichuie. Calep 436b.
2. Usuwać chwasty motyką (1): Sarculo – Okrzeſuię. Calep 946a.

Synonimy: 1. obcinać, obrzezować.

Formacje współrdzenne cf KRZOSAĆ.

Cf OKRZESOWANIE

JZ