[zaloguj się]

OZWANIE (1) sb n

Fleksja

A sg ozwani(e).

stp, Cn, Linde brak.

Odezwanie się, przemówienie do kogoś [czyje]:

W połączeniu szeregowym: tobie tę ſprawę Pan twoy iáko źwierćiádło tego Páwłá s. pokłáda [...]: iż ieſliże wdzyęcżnie prziymieſz w ſerce ſwoie to ſwięte vpominánie iego á obiáwienie y ozwánie iego/ iżći ſie vſtáwicżnie ozywa w ſwiętych ſłowiech á w ſwiętych náukach ſwoich RejPos 285v.

Synonim: objawienie.

Cf OZWAĆ SIĘ

EW