[zaloguj się]

OŻGŁY (1) part praet act

o prawdopodobnie jasne (tak w o-).

Fleksja
sg
fNożgł(a)
pl
I m ożgłymi

[sg f N ożgł(a).]pl I m ożgłymi.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. ożegnąć.

1. Opalony, osmalony: przewoźi Charon/ ſkwárzy Pluto/ Z śinymi policżkámi y z koſmy ożgłymi/ Bláde cienie lną w ſtáwiech gdźie ſię ſmołá dymi. RybGęśli B2.
2. [Opalony ze szczeciny (po zabiciu): gerundia ożgła ſſwynia Glosy II nr 85.]

Synonimy: ogorzały, opalony.

Cf OŻEC

EW