[zaloguj się]

OŻEC (1) vb pſ

Fleksja

3 sg m praet oż(e)gł.

stp, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. ożegnąć.

Opalić, przypalić, przypiec; przen; adurere, amburere, praeurere, suburere Cn [kogo czym]:
Szereg: »opiec i ożec« (1): thym Inwentarzem pan Opiekun dobrze opiekł y ożegł vbogie śieroty GroicPorz ee3v.

Synonimy: opalić, opiec, przypiec, spiec.

Formacje współrdzenne cf ŻEC.

Cf [OBŻEC], OŻGŁY, OŻŻONY

EW