[zaloguj się]

OŻŻONY (4) part praet pass pf

ożżony (2), ożon, ożony (2) Mącz (2:2).

ożżony, ożony (2), ożon, ożżon (2).

Pierwsze o jasne; drugie o w formach złożonych jasne, w formach niezłożonych: -ón, -ono.

Fleksja
sg
mNożżony, ożón nNożżono
Gożżonégo G
pl
N subst ożon(e)

sg N m ożżony (2), (praed) ożón (1).[G ożżonégo.]n N ożżono (1).[pl N subst ożon(e).]

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Opalony nad płomieniem; (prae)ustus Mącz (4): Semiustulatus, Nápoły opalony/ ożony. Mącz 382a; Semiustulandus, Któri ma być ná poły opalón/ nád płomieniem ożón. Mącz 382a, 508d; [ſkoro nań [na Samsona] tákże nápadł Duch Boży/ tedy ſię powrozy nowe iáko nići ożone porwáły/ á ſzczęką osłową tyśiąc nieprziaćioł zabił. BudArt 17; [chory] ieść tedy będźie roſołowé/ á więcéy wárzyſté niż pieczyſté rzeczy: wſzákóż ieſli przez pieczyſtégo ſtół być niechce/ áby ożżonégo owégo łupieża nie było/ który y zdrowym zgágę a prágnienié przynieść może OczkoPrzymiot 236].
Szereg: »opalon, ożżon« (1): Praeustum, Náprzód opalono/ ożżono. Mącz 509a.

Synonim: opalony.

Cf OŻEC

EW