[zaloguj się]

OŻYRAĆ SIĘ (1) vb impf

ożyrać się, [ożerać się].

o prawdopodobnie jasne (tak w o-); e z tekstu nieoznaczającego é; a jasne.

Fleksja
inf ożerać się
indicativus
praes
sg
1 ożyråm sie

[inf ożerać się.]praes 1 sg ożyråm sie.

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w.: ożerać się s.v. obeżreć się.

Objadać się, pić bez umiaru: Crapulor, Ożyram ſie/ Opiyam ſie Mącz 67b; [Ieſlim ia im kazał bluźnić/ przyśięgáć/ cudzołożyć/ kraść/ lichwić/ zdrádzáć/ ábo zábijáć/ ábo ſię ożeráć/ [...] wnet to vcżynili. WujPos 1590 15 (Linde); Ożyram ſię/ Inebrior, poto, ingurgito, graecor, heluor, comessor. Volck Qqq].

Synonimy: objadać się, opijać się.

Formacje współrdzenne cf ŻREĆ.

Cf OBŻERAĆ SIĘ

EW