[zaloguj się]

[PERZENIE sb n

perzenie, pyrzynie.

Teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
G perzeniå
A pyrzyni(e)

sg G perzeniå.A pyrzyni(e).

stp, Cn brak, Linde XVII w. w innym znaczeniu s.v. 2. perz.

Rozżarzony węgiel, tlący się popiół: Weźmi wodki z Dámáſceńſkiey Rożey zkubecżek ieden [...]/ Perzenia zetláłey ſłomy SienHerb 577b; gdy oracże niektorzy chcąc rolą wypráwić/ zápaláią ná niey śćierniſká choćia pyrzynie/ álbo pożary ná łąkach Cresc 1571 79.

Cf 2. PERZ, PERZYĆ SIĘ, PERZYNA]

KW