[zaloguj się]

PERZYĆ SIĘ (1) vb impf

Teksty nie oznaczają é.

Fleksja
inf perzyć się
fut
sg
3 n będzie się perzyło

[inf perzyć się.]fut 3 sg n będzie się perzyło.

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) – XVII w.

1. Pysznić się:

[perzyć się czym: Nie dano mu ſię [...] ſłowy/ iáko zwykł/ wielmożnymi perzyć. ŁaszczPogrom 14v.]

Szereg: »odymać się i perzyć«: Bo yákoć ſie dzyecyę zá młodu pyſſno á ſſárłatno náucży chodzić/ potym thák ſie będzye odymáło y perzyło/ żeć y ludzi nye będzye chcyáło znáć GliczKsiąż F4v.
2. [Złościć się [z czego]: A może ſię ieſzcze ſtego perzyć [Minister]/ że mu kto odpowiáda. ŚmiglŁup A3.]

Synonimy: 1. bucić się, chełpić się, kokoszyć się, odymać się, pysznić się.

Formacje współrdzenne: naperzyć, zaperzyć się.

Cf PERZYNA

JDok