[zaloguj się]

POBUDZANY (4) part praet pass impf

pobudzany (3), pobudzan (1).

o jasne; -ån; forma złożona z tekstów nie oznaczających pochyleń.

Fleksja
sg
mNpobudzån
pl
N m pers pobudzani
L pobudzanych

sg m N pobudzån (1).pl N m pers pobudzani (3).[L pobudzanych.]

Składnia dopełnienia sprawcy: pobudzan od kogo (1).

stp, Cn, Linde brak.

Skłaniany, zachęcany, namawiany [w tym: ku czemu (3)] (4): [et cibum salutarem fidelibus incitatis (〚ten〛pobudzanÿch ku naſliado) ad eum/ imitandum... Glosy I nr 107/30.]

pobudzany z czego [= czym] (1): yż s przypatrowania wyobrażeń żacnych a oświęconych [!] mężow/ wielce ku wſzelakim cnotam pobudzani bywali KwiatKsiąż B4.

pobudzany czym (2): domowymi przikłady więcey ludzie ku cznocie bywaią pobudzani. KwiatKsiąż M3v, Nv.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): od ktorego [ducha bożego] był pobudzan/ áby ſie ná dálſze rzeczy oglądał BibRadz I 138d marg.

Synonim: przywodzony.

Cf POBUDZAĆ

TG, ZCh