[zaloguj się]

PODCHWYTLIWIE (2) av

o jasne; e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Podstępnie, zdradliwie, chytrze; captiose Mącz, Cn; veteratorie Mącz (2): Captiose, Cytrze [!], Podchwytliwie. Mącz 35b, 491b.

Synonimy: chytrze, fałszywie, obłudnie, przewrotnie, zdradliwie, zdradnie.

AW