[zaloguj się]

[PODUSZCZAWAĆ vb impf

Fleksja

3 pl m pers praet poduszczawali.

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. poduszczyć.

Podjudzać, podburzać [kogo przeciwko komu]: á byli ći ktorzy okrutniká onego y z tey y z owey ſtrony przećiwko piánemu poduſſcżáwáli LorichKosz 178 (Linde s.v. poduszczyć).

Synonimy: podszczuwać, podżegać.

Formacje współrdzenne cf PODUSZCZAĆ.]

KW