[zaloguj się]

[PONIATEK sb m

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
pl
N poniatki
G poniatk(o)w

pl N poniatki.G poniatk(o)w.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Rodzaj sieci: 2 poniatki rzeczne, 17 włokowych poniatkow, dwoje półsztuce, krańce wek 23, 4 rzadkie macice InwMieszcz 1583 nr 248.

Synonimy: pola, pomek, pomyk, ponik, powłok, siatka, sieć.]

LW