[zaloguj się]

ROZWAŻANY (2) part praet pass impf

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); pierwsze a pochylone, drugie jasne.

Fleksja
sg
fNrozwåżanå
pl
N subst rozwåżan(e)

sg f N rozwåżanå (1).pl N subst rozwåżan(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Będący obiektem myślenia, rozmyślania, dociekania (2): Cogitatum – Rzecz rozwązaną. Calep 212a.
Wyrażenie: »w myślach rozważany« (1): [słowa Pana naszego] Nie thylko tu/ ále vſtáwicżnie w ſercoch á w myſlach náſzych miáłyby być wſpominany/ á rozważáne RejPos 246.
Szereg: »wspominan a rozważany« (1): RejPos 246 cf wyżej.
W przen (1):
Wyrażenie: »w sercoch rozważany« (1): RejPos 246 cf wyżej.

Synonimy: rozbierany, roztrząsany.

Cf ROZWAŻAĆ

RS, ALKa