[zaloguj się]

[PRZEPRAW sb m

e prawdopodobnie jasne (tak w prze-); -pråw, -praw-.

Fleksja
sg pl
N przepråw
G przepraw(o)w

sg N przepråw.pl G przepraw(o)w.

stp, Cn, Linde brak.

Miejsce przeprawiania się przez wodę, przedostawania się na drugi brzeg: przepraw/ Traiectus. Volck Vvv.
Szereg: »przewoz albo przepraw«: koczowiſká im ſkorryguię z ſzpichlerzámi v ſámego Dunáiá/ á zwłaſzczá v trzech Dunáyſkich przewozow álbo przepráwow/ to ieſt/ w Lopuſznym/ w Obłuczycy/ y pod Imbráiłowem. WerPublika 43.

Synonimy: przejazd, przewoz.

Cf PRZEPRAWA]

LWil