[zaloguj się]

PRZYŁUDZENIE (2) sb n

Teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
N przyłudzeni(e)
G przyłudzeniå

sg N przyłudzeni(e) (1).G przyłudzeniå (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przywabienie, zachęcenie (2): Perlecebra, Illecebra – Pobudka do roskoſzi. prziłudzenie. Calep 784a.
Szereg: »przyłudzenie albo namowa« (1): (marg) Mniſzy nie dźiedźiczą. (–) Wyjąwſzy by ktorzy w dźiećińſtwie s przymuſzenia álbo z iákiego przyłudzenia álbo z namowy do Klaſztorá wſtąpili. GroicPorz gg2.

Synonimy: namowa, pobudka, ponęta.

Cf PRZYŁUDZIĆ

LW