[zaloguj się]

[PRZYŁYGAĆ vb impf

Fleksja

part praes act przyłygając.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Znaczenia
Kłamać:

W przeciwstawieniu: »prawdę mowić ... przyłygać«: Temi/ y tym podobnemi namowámi/ ći zdraycy záwodzą nędzne owce głupie: cżáſem prawdę mowiąc/ ále ſtokroć więcey przyłygáiąc: ábowiem Szátan przodek ich/ kłamcá ieſt WujPosN 1584 I 447 (Linde).

Synonimy: kłamać, matać.

Formacje współrdzenne cf ŁGAĆ.]

LW