[zaloguj się]

PYTLIK (5) sb m

Fleksja
sg
N pytlik
L pytliku

sg N pytlik (5).[L pytliku.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Dem. odpytel” ‘worek; reticulum Mącz, Cn (5): Locellus [...] mieſzek/ pytlik/ álbo táſzká. Mącz 196c; Reticulum [...]. Et saccus viatorum, Wyſzywány mieſzeczek/ pytlik. Mącz 354b, 210c, 282b.
a. Odworeczek na pieniądze; crumenula Mącz (1): Mącz 69c; [Pieniędzy już wam w pytliku nie stało. Otwin(?)Erot 154].

Synonimy: mieszek, mieszeczek, taszka; a. kaletka, tobołka.

KW