[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 3666

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
DARMOMOWNY 1 ai
DARMOPYCH 9 sb
DARMOPYSZEK 1 sb
[DARMOSILNY] 0
DARMOSWAR 1 sb
DARMOŚĆ 1 sb
DARMY 4 ai
DARN 21 sb też darnie (1), darń (1), darn a. darnie (1), darn a. darń (2), darń a. darnie (1)
DARNIASTY 1 ai
2. [DARNIE] 0
DARNIE odsyłacz/wariant sb cf darn
DARNISTY słownikowe Cn
DARNOWY 1 ai
DARŃ odsyłacz/wariant cf darn
DAROWAĆ 415 vb pf
[DAROWAĆ SIĘ] 0
DAROWAN 99 part też darowany (19), darowan a. darowany (56)
DAROWANIE 58 sb
DAROWANY odsyłacz/wariant cf darowan
DAROWIZNA 18 sb
DAROWNE słownikowe Sł stp
DAROWNICA 1 sb
DAROWNIE słownikowe Sł stp
DAROWNIK 1 sb
DAROWNY 27 ai
DARSKI 9 ai
DARSKO 1 av
DARSKOŚĆ 3 sb też [darzkość]
DARTY 1 part
[DARZENIE] 0 sb
[DARZKOŚĆ] odsyłacz/wariant cf darskość; TurnZwierc Av
DARZNĄĆ 2 vb
DARZNIE 1 av
DARZYĆ 8 vb
DARZYĆ SIĘ 9 vb