[zaloguj się]

229. Zasady ogólne.

Każda pozycja wydzielona w semantyce i frazeologii musi być ilustrowana choć jednym cytatem, w tym zwłaszcza grupa ogólna.

a. Zastąpienie cytatu odsyłaczem.

Wyjątkiem są wypadki, gdy ten sam przykład musiałby być cytowany w dwu miejscach (por. 228.a.); w myśl tej zasady możliwa jest nawet sytuacja, gdy grupa ogólna będzie miała tylko pustą lokalizację i odsyłacz (ponieważ jedyny przykład wchodzi w kontekst jedynego przykładu jakiejś wydzielonej pozycji). Tak np. samodzielne wyrażenie przyimkowe »na godzinkę« ma tylko lokalizację i odyłacz do wyrażenia »na pół godzinki«, gdzie jest cytat, który brzmi:

„... na puł godzinki, na godzinkę”.
Wyjątkowo można nie przytaczać również cytatu w haśle, znaczeniu lub jednostce, gdy ten sam kontekst musi być pod innym hasłem, bardzo blisko mieszczącym się w alfabecie. Tak postępujemy z hasłami typu IŻPAN i IŻCHŁOP; podobnie z szeregiem »rzecz i kauza« w znacz. 3. hasła KAUZA, gdyż w haśle KAUZOWAĆ, o kilka wierszy poniżej, jest cytat:
„jedna rzecz i kauza przeciwnych efektow kauzować nie może”.
Pod jednym z nich damy tylko lokalizację i odsyłacz (wersalikami nietłustymi).