[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Piotr Statorius
Ur. w r. 1565, prawdopodobnie w Krakowie; zm. w 1605. Ojcem jego był spolszczony Francuz, Piotr Statorius; nobilitowany w 1591 r., zaczął używać nazwiska Stojeński (już wcześniej, od r. 1568, używał go także Piotr senior).
Nauki pobierał prawdopodobnie w jednej ze szkół ariańskich. Encyklopedia Orgelbranda wspomina, iż kształcił się za granicą. W r. 1596 towarzyszył Ostrowskiemu w poselstwie do Turcji. Był jednym z najwybitniejszych działaczy ariańskich, brał udział w synodach i dysputach, od r. 1588 był ministrem zboru w Lusławicach, potem w Rakowie. Był przyjacielem Socyna, zięciem Grzegorza Pawła.