[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Mikołaj Sęp-Szarzyński
Ur. ok. r. 1550 w Zimnej Wodzie albo w Rudniach (ówczesny pow. Lwów, Ruś Czerwona); zm. w 1581. Pochodzenie szlacheckie, ojciec – Mikołaj Sęp z przydomkiem Szarzyński – był podstolim lwowskim.
Studiował w r. 1565 w Wittenberdze i w Lipsku (razem z A. Trzecieskim). W 1567 podróżował do Włoch. Od 1580 r. zamieszkał w Wolicy (ziemia przemyska).