[zaloguj się]
autorzy, tłumaczenia, korektorzy, wydawcy
Andrzej Trzecieski
Ur. ok. r. 1530 w Podgórzu lub Krakowie; zm. prawdopodobnie w 1584. Pochodził z rodziny szlacheckiej, ojciec jego, też Andrzej, był znanym działaczem reformacyjnym.
Kształcił się w domu, potem w Wittenberdze (1544); znał język grecki i hebrajski. Przez wiele lat przebywał na dworze Mikołaja Radziwiłła Czarnego współdziałając z nim w akcji wydawniczej, a po jego śmierci (1565) w r. 1567 został dworzaninem i dostawcą książek do biblioteki Zygmunta Augusta; w 1574 był prawdopodobnie sekretarzem Henryka Walezego, potem Batorego. Pozostawał w bliskich stosunkach z wielu wybitnymi ludźmi tego czasu: z J. L. Decjuszem, A. Modrzewskim, M. Rejem, J. Kochanowskim, J. Przyłuskim, S. Orzechowskim, P. Rojzjuszem; utrzymywał kontakt korespondencyjny z Kalwinem.